ความสำคัญของความเป็นผู้นำจากเจ้าของธุรกิจค้าปลีก

ไม่มีภาคธุรกิจค้าปลีกใดที่ต้องการความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากไปกว่าการค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกมักจะจ่ายใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำและจ้างคนหนุ่มสาวหรือคนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถทำงานได้ดีขึ้นจากที่อื่น ลักษณะของการค้าปลีกนั้นทำให้หัวหน้างานและผู้บริหารไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานด้านการค้าปลีกได้ ความเป็นผู้นำที่ดีสามารถสัมผัสได้ทั่วทั้งธุรกิจค้าปลีก ในทำนองเดียวกัน ภาวะผู้นำที่ไม่ดีสามารถปรากฏให้เห็นได้ตลอด จุดที่ดีที่สุดในการมองเห็นความเป็นผู้นำไม่ว่าจะดีหรือร้ายอยู่ที่เคาน์เตอร์ขาย หากกระบวนการทำงานไม่ราบรื่น สถานที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ

การดูแลหรือข้อความทางธุรกิจค้าปลีกไม่ชัดเจน

แสดงว่าธุรกิจประสบปัญหาความเป็นผู้นำที่ไม่ดี ความเป็นผู้นำที่ดีจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความภาคภูมิใจในธุรกิจ ความภาคภูมิใจจากใจจริง บ่อยครั้ง การเป็นผู้นำมักเป็นการปลูกฝังความกลัวให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่ง ความเป็นผู้นำไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ภาวะผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจใดๆ คือการนำเสนอตัวอย่างที่ดีตั้งแต่ระดับบนสุดของธุรกิจ แบบอย่างที่ดีในจุดยืนของธุรกิจ จรรยาบรรณในการทำงาน ความซื่อสัตย์สุจริต และความสนุกสนานจากงานที่ทำได้ดี วิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอตัวอย่างที่ดีนี้คือการแสดงตัวต่อตัว

หากใช้งานได้จริง ทำงานในธุรกิจร่วมกับพนักงานในช่วงเวลาสั้นๆ แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการให้พวกเขาเป็นตัวแทนของธุรกิจอย่างไร นี่แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจ รู้ว่าการเดินในรองเท้าของพวกเขาเป็นอย่างไร ธุรกิจค้าปลีกและคุณเห็นว่าความเป็นผู้นำเป็นถนนสองทาง ภาวะผู้นำล้มเหลวเมื่อผู้นำถูกตัดขาดจากธุรกิจที่อยู่ห่างไกลและมองไม่เห็น ดังนั้นความสำคัญของการมีอยู่ หากการเยี่ยมชมธุรกิจค้าปลีกทางกายภาพเป็นสิ่งที่ท้าทายเนื่องจากเวลา ภูมิศาสตร์ หรือปัจจัยอื่นๆ ให้หาวิธีอื่นในการรับฟังและแบ่งปัน แนวคิดที่ฉันใช้และเคยเห็นการทำงานที่อื่นเพื่อเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก

การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการค้าปลีกหรือภาวะเศรษฐกิจ

อาจทำให้เจ้าของธุรกิจค้าปลีกต้องเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจ แทนที่จะต่อสู้กับแนวโน้ม อาจเป็นการเหมาะสมที่จะสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมด แม้ว่าผู้ค้าปลีกบางรายจะมองเห็นแนวโน้มได้ล่วงหน้าและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เห็นในแนวโน้ม แต่รายอื่นๆ อาจไม่ทราบถึงความท้าทายจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนและในวงกว้าง ประสบการณ์ของฉันคือผู้ค้าปลีกอิสระมักจะไม่เห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจนกว่าความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก้าวหน้าไปมาก

นี่คือเมื่อจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนแต่ได้รับการพิจารณาอย่างดี ดังนั้นคุณจะเปลี่ยนทิศทางของธุรกิจค้าปลีกของคุณอย่างไร และคุณจะทำอย่างไรในลักษณะที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่มีอยู่ของคุณ คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ยากแต่สำคัญ เว้นแต่ว่าคุณต้องการตัดทุกอย่างในธุรกิจค้าปลีกของคุณวันนี้และเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณต้องหาวิธีใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมี

ธุรกิจค้าปลีก