Category Archives: เฟอร์นิเจอร์

การคัดไม้สักมารังสรรค์ประตูไม้สักอย่างมือเก่า

เมื่อนึกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างกันมาตั้งแต่โบราณกาล ก็อาจหลีกไม่พ้น “ไม้” วัตถุที่ทุกคน ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าใช้กันแพร่ขยายมาอย่างนาน ด้วยดินฟ้าอากาศในบ้านเราทำเอามีป่ามาก ไม้จึงเป็นวัตถุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายๆ พร้อมทั้งใช้งานได้ต่างๆนาๆ ความงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของไม้ จึงทำให้ ไม้เป็นตัวเลือกชั้นต้นๆ ที่นิยมประยุกต์ใช้ในงานหลายอย่าง แต่การเลือกประเภทไม้ให้เหมาะกับทำประตูไม้สักนั้น ก็นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่นำพามิได้เหมือนกัน

ลักษณะไม้มีให้เลือกเฟ้นทั้งไม้ในประเทศเอง ไม่ก็ไม้จากต่างประเทศ เพราะว่าการกรองไม้นั้น จำต้องเลือกสรรชนิดไม้ คุณลักษณะหรือไม่ก็สรรพคุณของไม้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน จึงสมควรเลือกเฟ้นนำไม้มาใช้อย่างเหมาะควรเพื่อจะช่วยให้ไม้มีความทน ระวังรักษาง่ายๆ และมีอายุใช้งานได้นาน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกสรรไม้มาใช้ในงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม จำต้องทำความเข้าใจหาข่าวคราวด้วยลักษณะไม้หลากหลาย ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

ขอนไม้ในประเทศดินฟ้าอากาศในบ้านเรา ส่งผลต่อประเภทและคุณสมบัติของไม้ ทำเอาไม้มีสีแก่ สีแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม และโดยมากก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งผิดแผกแตกต่างจากไม้ในโซนทวีปยุโรป ซึ่งไม้มีสีไม่แก่มากเท่าบ้านเรา ไม่ก็โดยมากนั้นจะเป็นไม้สีอ่อน ซึ่งจะจำแนกประเภทของไม้ได้เป็น ไม้เนื้อแข็งพร้อมกับไม้เนื้ออ่อน ซึ่งประเภทคุณลักษณะ การนำไปใช้งานก็จะต่างกันไปตามแต่ละชนิดของขอนไม้ด้วย การจะเลือกเฟ้นขอนไม้มาทำประตูไม้สักจึงจำเป็นจะต้องคัดแยกเป็นอันดี