ขนส่งโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจการผลิต

ขนส่งโลจิสติกส์

 

การขนส่งสินค้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจการผลิต ไม่ว่าสินค้าจะจัดส่งในประเทศ ขนส่งโลจิสติกส์ในประเทศ หรือต่างประเทศ พวกเขาต้องไปถึงผู้ค้าปลีกเพื่อผลิตธุรกิจ อย่างไรก็ตามขนส่งโลจิสติกส์ สิ่งที่สำคัญพอๆ กับการขนส่งคือ บริษัทต่างๆ มักมองข้ามโอกาสในการลดต้นทุนการขนส่งขนส่งโลจิสติกส์ แม้ว่าผลกำไรส่วนใหญ่ของผู้ผลิตจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนการขนส่งสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทได้หลายพันดอลลาร์ต่อปี

น่าเสียดายที่บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีเวลาและทรัพยากรในการกำหนดขั้นตอนการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุดขนส่งโลจิสติกส์นั่นเป็นเหตุผลที่หลายบริษัทใช้ซอฟต์แวร์ลอจิสติกส์ด้านการขนส่งเพื่อช่วยลดต้นทุนในการขนส่งซอฟต์แวร์การขนส่งหรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์การจัดการลอจิสติกส์มีความเชี่ยวชาญขนส่งโลจิสติกส์ในการนำเสนอโซลูชั่นการจัดส่งแบบบูรณาการที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของบริษัท สำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีขั้นตอนการขนส่งที่เรียบง่าย

ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์บุคคลที่สามหรือใช้ซอฟต์แวร์ด้านลอจิสติกส์

ซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อปรับปรุงเวลาการส่งมอบโดยศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนนและรูปแบบการจราจรบนทางหลวง แต่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ขนส่งโลจิสติกส์ที่กระบวนการจัดส่งมีความซับซ้อนจากสถานที่ประกอบหลายแห่งและความต้องการคลังสินค้า ซอฟต์แวร์สามารถรวมองค์ประกอบที่แตกต่างกันของกระบวนการจัดส่งเป็นโซลูชันการจัดส่งแบบบูรณาการเดียวที่ช่วยประหยัดเวลาและเงินได้มากในหลายกรณีขนส่งโลจิสติกส์ ผู้ผลิตรายใหญ่เลือกที่จะจ้างผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์จากภายนอกเพื่อนำโซลูชั่นด้านลอจิสติกส์มาใช้แทน ในขณะที่การศึกษาแสดง

ให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้สิบเปอร์เซ็นต์หลังจากหนึ่งปีผ่านไปขนส่งโลจิสติกส์ โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์บุคคลที่สามหรือใช้ซอฟต์แวร์ด้านลอจิสติกส์ การจ้างผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์นั้นมีราคาแพงกว่าการใช้ซอฟต์แวร์นี้ เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งโลจิสติกส์สามารถทำหน้าที่เป็นนายหน้าขนส่ง กำหนดวิธีที่ทันเวลาที่สุดในการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ค้าปลีกและประหยัดเงินของบริษัทด้วยการขจัดต้นทุนซอฟต์แวร์ MS, ค่าใช้จ่าย 3PL, ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ประจำปี, ส่วนแบ่งกำไรขนส่งโลจิสติกส์ อัตราค่าขนส่ง และค่าลิขสิทธิ์ตามอัตราทั่วไป

การหยุดคลังสินค้าหลายแห่งอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมคลังสินค้าเพียงพอ

ดังนั้น สามารถซอฟต์แวร์ลอจิสติกส์ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือซอฟต์แวร์ลอจิสติกส์เป็นวิธีที่คุ้มค่ากว่าในการดำเนินการด้านลอจิสติกส์ตัวอย่างหนึ่งของการที่บริษัทขนาดใหญ่ขนส่งโลจิสติกส์สามารถทำกำไรจากซอฟต์แวร์ลอจิสติกส์นั้นเกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการขนส่งที่ “แพง” มากกว่าด้วยวิธีที่ถูกกว่าเพื่อลดต้นทุนการขนส่งโดยรวม ตัวอย่างเช่น แม้ว่าอัตราค่าขนส่งทางอากาศโดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราภาคพื้นดิน บริษัทขนส่งโลจิสติกส์แต่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ทำ

การหยุดคลังสินค้าหลายแห่งอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมคลังสินค้าเพียงพอที่การขนส่งทางอากาศจะกลายเป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกกว่า นอกจากนี้ การตัดจุดหยุดของคลังสินค้าขนส่งโลจิสติกส์จะทำให้กระบวนการจัดส่งของบริษัทเป็นไปอย่างทันท่วงที ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ด้านลอจิสติกส์มีประโยชน์ต่อบริษัทขนาดเล็กอย่างไรขนส่งโลจิสติกส์ สามารถพบได้ใน LTL shipping บริษัทที่จัดส่งผลิตภัณฑ์น้อยกว่าหนึ่งรถบรรทุกเต็มรูปแบบมักจะจัดส่งโดยผู้ให้บริการไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม สอบถามที่ https://www.svtranspro.com/index